Aktuellt

Information om bedömningar och öppettider under jul och nyår

Vi ser positivt på att bedömningsflödet har varit fortsatt högt trots ett annorlunda år, och många ansöker om bedömning just nu. Vill du också få din produkt bedömd i år? Ansök innan 8 december för garanterad preliminär bedömning innan jul!

Byggvarubedömningen har ledigt under jul och nyår, vilket påverkar hastigheten på bedömningsprocesser under denna period. Nedan följer information om hålltider för vår bedömningsverksamhet under december och januari.

10-dagarsbedömningar
Sista ansökningsdagen för att vara säker på att få en preliminär bedömning innan jul är 8 december. Bedömningar som skickas in fr.o.m. 9 december kommer att få ansökningsdatumet framflyttat till 1 januari och en preliminär bedömning tillhandahålls 15 januari. Återkoppling på inskickade synpunkter kommer att ta längre tid under helgerna. Det kommer hela tiden att vara möjligt att skicka in ansökan om 10-dagarsbedömning, men handläggningstiderna ändras enligt ovan.

2-dagarsbedömningar
Sista ansökningsdagen för 2-dagarsbedömningar i år är 8 december och en preliminär bedömning erhålls efter 2 arbetsdagar. Det kommer återigen att vara möjligt att ansöka om 2-dagarsbedömningar from 15 januari.

Sekretessbedömningar
Nya sekretessärenden kommer inte att hanteras 8 december – 11 januari. Hanteringstiden av sekretessärenden kommer att vara längre under helgerna.