Aktuellt

Byggvarubedömningen besöker Fabeges projekt Haga Norra 1

Byggvarubedömningen besöker Fabeges projekt Haga Norra 1

Byggvarubedömningen har gjort ett platsbesök på Fabeges nästa stora satsning i Arenastaden – stadskvarteren Haga Norra. Här uppförs flera nya kvarter med en spännande mix av bostäder, kontor och grönska. De publika bottenvåningarna med restauranger, caféer och service ska skapa en tillgänglig plats som bidrar till liv och rörelse. Fabeges starka hållbarhetsfokus finns med som en röd tråd i hela projektet som ska certifieras enligt BREEAM-SE näst högsta nivå excellent, där Byggvarubedömningens Loggboksverktyg och bedömningsdatabas är en viktig del.

Det är kyligt i luften den januarionsdag som Byggvarubedömningen är på besök, men himlen är klarblå och solen skiner över de gula byggkranarna som tornar upp sig på byggarbetsplatsen.
- Vi använder Byggvarubedömningen för att dokumentera och miljöpröva byggvaror, kemiska produkter och installationer som en del i att efterleva BREEAM-certifieringen i projektet. I samtliga våra projekt så lägger vi tidigt upp en projektmapp på Byggvarubedömningen och bjuder in projektörer och entreprenörer, säger Sandra Holmström, hållbarhetsspecialist på Fabege.Byggentreprenör är Zengun, som också är en viktig del i att tillsammans med Fabege följa upp att underentreprenörer och samarbetspartners loggar produkter och rapporterar eventuella avvikelser. Emelie Glaser och Isabelle Ljunggren från Zengun AB är miljösamordnare i projektet Haga Norra 1 och det är de som har kontakt med underentreprenörer och utför miljöronder på byggarbetsplatsen för att fånga upp så att alla produkter som används verkligen har registrerats.

– Byggvarubedömningen är ett användarvänligt verktyg som ger en tydlig bedömning och vi märker att fler och fler produkter registreras. Vi tycker också att kundservicen är bra. Vi har svårt att se hur vi skulle kunna utföra vårt arbete så bra som vi gör, om vi inte hade Byggvarubedömningen som verktyg.

Zengun, entreprenör

-Vi ställer krav på materialval i samtliga våra projekt oavsett om det är nyproduktion eller ombyggnation. Våra leverantörer ska dokumentera och miljöpröva byggvaror, kemiska produkter och installationer enligt de produktgrupper (BSAB-koder) som BREEAM-SE anger. Endast produkter med bedömningen ”rekommenderad” och ”accepterad” ska föreskrivas och byggas in. Om produkter med bedömningen ”undviks” av någon anledning behöver användas så ska en avvikelserapport upprättas och godkännas av Fabege innan produkten får användas. Det är främst innehållsbedömningen i Byggvarubedömningen som vi fokuserar på när det gäller BREEAM-efterlevnad men i våra riktlinjer för materialval så omfattas även krav på emissioner, FSC/PEFC-certifierade trävaror och klimatsmarta material, fortsätter Sandra.

Byggvarubedömningens produktdatabas består av över 300 000 bedömda artiklar och växer stadigt i takt med att materialleverantörer ansöker om nya bedömningar. Att använda sig av produkter som är bedömda gör det möjligt att göra medvetet hållbara val av produkter som byggs in och används i fastigheterna som lämnas till kommande generationer. Även de produkter som fått bedömningen ”undviks” är alltid bättre att använda än en motsvarande som inte bedömts, då loggningen möjliggör att ta ansvar och i framtiden kunna härleda, bedöma och åtgärda produkter med den tidens kunskap.


- Det är en utmaning i projekt att enbart använda byggvaror, kemiska produkter och installationer som är bedömda som ”rekommenderade” och ”accepterade”, det brukar vara runt ca 5-10 % som fått bedömningen ”undviks” samt 10 % som är ”ej bedömda”. Min egen erfarenhet efter att ha arbetat med Byggvarubedömningen i 20 år är att projektörer och entreprenörer är mer engagerade idag och att de ser BVB som ett verktyg för att kunna göra mer hållbara val, säger Sandra. En annan stor utmaning för oss är efterlevnad av EU-taxonomin och att minska klimatpåverkan i våra byggprojekt, där ser vi att det finns en stor utvecklingspotential hos verktyget Byggvarubedömningen för att vi lättare ska kunna följa upp efterlevnad av EU-taxonomins målområde 5 och materialens klimatavtryck, berättar Sandra.

Hållbarhetshuset. Foto: Fabege

Hållbarhetshuset. Foto: Fabege.

Efter rundvandringen ute på byggarbetsplatsen samlas vi på platskontoret, men några traditionella byggbodar rör det sig inte om på Haga Norra. Den tillfälliga etableringen utgörs istället av
återbruksmaterial från Bilias anläggning som tidigare låg på platsen och utformningen skapar både en rymd och ett stort ljusinsläpp i lokalen. Huset benämns Hållbarhetshuset och är det första projektet i Sverige där man återbrukat HDF-bjälklag.

-Det är roligt att vi hela tiden vässar våra mål och effektiviserar hållbarhetsarbetet. Under årens lopp har arbetet med BREEAM effektiviserats och sådant som för 10 år sedan ansågs ganska omöjligt att uppfylla i projekten är idag en självklarhet. I projektet Haga Norra 1 har vi minskat CO2-avtrycket med 30 % genom att optimera materialanvändningen, välja klimatförbättrad betong och klimatsmarta material. Fasaden består av återbrukstegel och under produktionen har HVO-bränsle och eldrivna verktyg använts, avslutar Sandra. 

Klockan har slagit tre och eftermiddagssolen står lågt. Det är dags för Fabege och Zengun att ta ut dagens sista grupp på visning. Att intresset för att bygga hållbart är stort vittnar inte bara fler och fler nystartade Loggböcker och ansökta bedömningar om.Fakta Haga Norra 1

Byggherre: Fabege
Entreprenör: Zengun
Total LOA: 27 000 kvm
Service och innehåll: Kontor, reception, konferens, gym, cykelgarage, café, restaurang, ljusgårdar och terrass
Inflytt: preliminärt 2024
Miljöcertifieringar: Fabege miljöcertifierar samtliga byggnader i fastighetsbeståndet med certifieringssystemet BREEAM. Nyproduktioner som Haga Norra 1 certifieras enligt BREEAM-SE nivå excellent som är den nästa högsta certifieringsnivån. Fabege har arbetat med BREEAM som certifieringsverktyg i över 10 år.
Hemsida: Haga Norra

Samtliga visionsbilder och bild på Hållbarhetshuset: Fabege