Aktuellt

Byggvarubedömningens ingår samarbete med Plant

Byggvarubedömningen i samarbete med Plant

Parterna har tecknat en avsiktsförklaring, LOI, om att skapa en integration mellan Byggvarubedömningens Loggboksverktyg och Plants klimatberäkningar - med målet att göra det enklare att göra hållbara materialval.Bygg- och fastighetsbolag står idag för 20 procent av Sveriges klimatpåverkan. Hanteringen av växthuseffekten är en helt avgörande faktor, som måste integreras in i den dagliga verksamheten – och det gäller inte minst i bygg- och fastighetsbranschen.

- Hos våra medlemsföretag och kunder är det efterlängtat att från en BIM-modell kunna skapa en Loggbok och använda vårt Loggboksverktyg för att utöver miljöbedömningarna också se vilket klimatavtryck produkterna ger. Att dela information mellan system skapar mervärde för kunderna och öppnar upp för fler samarbeten framöver säger Hannes Morger, vd på Byggvarubedömningen.

Genom ett API skapas en integration som möjliggör att dela och förädla information mellan Plants klimatberäkningsverktyg och Byggvarubedömningens Loggboksverktyg. Integrationen förenklar och effektiviserar genom minskad manuell hantering och administration för bygg- och fastighetsbolagen.

-Vi är glada över det starka partnerskapet som nu inletts med Byggvarubedömningen. En gemensam nämnare är att vi båda samlar data om material och mängder. Plant hämtar datan från byggnadens BIM-modell. När de två systemen nu integreras kan vi utöka verifieringen och jämföra den data vi har så att den stämmer. På Plant sätter vi alltid datakvalitén av våra klimatberäkningar högst, säger Pelle Tunell, vd på Plant.

Ambitionen är att ha en integration klar senare i år, under kvartal 3.

Om Plant 
Mjukvarubolaget Plant hjälper bygg- och fastighetsbolag att göra klimatberäkningar och minska klimatpåverkan. Plant är unika med att göra klimatberäkningar med mycket hög grad automation, att utgå från byggnadens BIM-modell och att visualisera i 3D. Plant klimatberäknar alla byggskeden och alla projekt i en mjukvara.