Aktuellt

CSDDD-lagen

Från förhandling till framtid: uppdatering kring CSDDD-lagen

Direktivet Corporate Sustainability Due Diligence (CSDDD), som ställer krav på att företag ska ta sitt ansvar i leveranskedjan, har under en längre tid diskuterats och förhandlats i EU. I december slöts en politisk överenskommelse mellan EU-parlamentet och det kändes för en tid lovande att vi snart har en lag på plats. Under vintern har dock den politiska överenskommelse som medlemsländerna och EU-parlamentet slöt ifrågasatts bland ett antal länder (Sverige inkluderat) och lagen upplevdes återigen som alldeles för långt bort. För att komma vidare i förhandlingarna tog det belgiska ordförandeskapet därför fram ett kompromissförslag som EU:s medlemsländer godkände den 15 mars.
 
Visst kan vi glädjas av att vi äntligen är på väg att ha en gemensam EU-lagstiftning som ställer krav på företag att ta sitt ansvar i sin leveranskedja, men man ska vara medveten om att förslaget nu omfattar färre företag än vad tidigare politiska överenskommelse kommit fram till - nu omfattas företag med över 1 000 anställda och €450 miljoner i global nettoomsättning, att jämföra med företag över 500 anställda och €150 miljoner i global nettoomsättning. Tidigare har även högriskbranscher (som exempelvis byggindustrin) med mer än 250 anställda och över €40 miljoner i omsättning tänkt att omfattas av lagen, men i kompromissförslaget utgår denna kategori av företag. En översynsklausul har dock lagts till för att möjliggöra att denna kategori av företag inkluderas längre fram.
 
Byggvarubedömningen fortsätter att följa utvecklingen av CSDDD där nästa steg är EU-parlamentet behöver godkänna kompromissförslaget, något som troligen sker i slutet av april. Om kompromissförslaget godkänns har EU:s medlemsländer därefter två år på sig att införliva CSDDD i nationell lagstiftning. I väntan på lagens vara eller icke vara fortsätter vi att erbjuda utbildningar på området hållbara leveranskedjor för att säkerställa att vi är med och driver utvecklingen av bättre byggmaterialval för en hållbar värld idag och i framtiden.