Aktuellt

Genom enhetliga bedömningssymboler möjliggör vi enklare materialval

2022-03-08

Byggvarubedömningens syfte är att göra det enklare att bygga hållbart. För att göra detta behöver vi bland annat se till att våra bedömningssymboler är tydliga, enhetliga och relevanta. Därför har vi nu uppdaterat våra bedömningssymboler Rekommenderas, Accepteras och Undviks där vi har förstärkt tydligheten och gjort en positiv förskjutning. Detta görs för att bedömningssymbolerna ska fungera bättre i externa sammanhang samt i webbshoppar hos byggvaruhandlare och grossister. Vi behåller dock formspråket, benämningarna och trafikljussymboliken. Förändringen sker i vår Webbtjänst den 22 mars.

För att öka visningen av bedömningssymbolerna kommer vi även att förenkla hanteringen av API:er gentemot bygghandlare, grossister och kunder. Vi ser positivt på en enklare visning av Byggvarubedömningens bedömningssymboler som en del i arbetet att möjliggöra medvetna, hållbara materialval. Är du intresserad av att få bedömningssymbolerna via API? Kontakta hannes.morger@byggvarubedomningen.se.

 

I höst kommer vi dessutom att införa ytterligare två symboler som visas för användare av vårt system – Bedömd enligt elektronikkriterier och Undviks på grund av bristfällig dokumentation. Även detta gör vi för att underlätta för våra kunder att göra medvetet hållbara materialval. Mer information om detta kommer.

 

Tillsammans gör vi det enklare att bygga hållbart.