Aktuellt

Granitors hållbarhetsarbete med Byggvarubedömningen

Granitors hållbarhetsarbete med Byggvarubedömningen och Svanen - certifiering, framtidssäkring och spårbarhet för byggprojekt

Hur kan vi både använda Loggboksverktyget och samtidigt miljöcertifiera utan att det skapar ett merjobb i form av utökad administration? Hur kan vi få materialleverantörer att bedöma sina
produkter och få dem att bättre matchas mot certifieringsorganen?
Det är frågor som många företag brottas med.

Byggvarubedömningen har träffat Nicole Persson, hållbarhetssamordnare på Granitor, som använder Byggvarubedömningen till att kvalitetssäkra sina byggprojekt och certifiera enligt Svanen.

Som beställare vill man ha ett system som lever hela byggnadens livslängd, precis som Byggvarubedömningens gör och som medlemsföretag har vi möjlighet att påverka och vara delaktiga i utvecklingen vilket känns helt rätt för oss

Nicole Persson, hållbarhetssamordnare Granitor

Intresset för människan, miljön och hur dessa påverkar varandra har alltid funnits med. För 9 år sedan började Nicole på Granitor, ett av Byggvarubedömningens 73 medlemsföretag, där hon idag är en av fyra personer i teamet som arbetar med att driva Granitors hållbarhetsfrågor i byggprojekten. Att coacha och stötta kollegor och entreprenörer Byggvarubedömningens verktyg är en del i arbetet.

-Jag förmedlar vad vi på Granitor har för mål och varför vi har valt att använda Byggvarubedömningen som verktyg. Det jag upplever som så positivt när jag träffar våra projektörer, arkitekter eller entreprenörer är att de förstår att Loggboken kommer användas, förvaltas och finnas med hela byggnadens livslängd och att det blir så mycket roligare när de vet att den kommer till nytta och inte är en pappersprodukt. De förstår nyttan i att det finns en spårbarhet och att Loggboken är ett sätt för oss att framtidssäkra, det finns något gediget i det.

 
Första Svanenprojektet gav mersmak
Under 2020-2022 utvecklade och byggde Granitor 36 lägenheter i projektet Lägerplatsen i Landskrona, fördelade på tre huskroppar med vinrum och gym i källare samt ett gårdshus med gemensamhetslokal.

Vi visste att vi ville börja bygga och certifiera enligt Svanen, men för oss var det en förutsättning att Byggvarubedömningen skulle ha integration med Svanens Husproduktportal för vi såg hur mycket dubbelarbete det skulle bli annars med att sitta med två databaser.

Det var i juni 2020 som Byggvarubedömningen lanserade en integration mellan Loggboksverktyget och Svanen med möjlighet att se både Byggvarubedömningens bedömda produkter och de produkter som omfattas av kraven för Svanenmärkta byggnader. Lösningen underlättar både för Loggboksägaren och för övriga projektdeltagare, som underentreprenörer och projektörer.

-Det är stort fokus på material i Svanen så vi kontrollerar så mycket material som möjligt i tidiga skeden och loggar dem i Byggvarubedömningens Loggbok. Allt man skjuter på framtiden blir alltid mycket jobbigare, mer tidskrävande och mer kostnadsdrivande, att göra. Eftersom det var vårt första Svanenprojekt hade vi inte alla processerna på plats, även om vi visste hur vi skulle göra så var vi nya på det vilket tog lite extra tid.

Granitor hade en produkt som hade börjat byggas in men som missats att den inte var godkänd i Svanen, så fort detta uppdagades stoppades produktionen och avvikelsen hanterades enligt Svanens avvikelserutin.

- Vi hittade inte en motsvarande produkt men ett annat sätt att angripa konstruktionen så vi kunde justera konstruktionslösningen och använda andra, godkända, alternativ. Det var en lärdom i hur viktigt det är att kontrollera allt material i tidigt skede.

Förutom nöjda boende och en Svanen certifiering tilldelades Lägerplatsen också Landskronas Stadsbyggnadspris 2022. Att Svanen-certifiera har Granitor fortsatt med. Parallellt med det första projektet jobbade de med att ta fram ett systematiskt arbetssätt för att jobba med Svanen, vilket kunde implementeras redan till Svanen-projekt nummer två - genom medarbetarnas erfarenhetsåterföring blev det en mycket lättare resa.

-Matchningarna med Svanen blir hela tiden bättre och bättre och GTIN på de bedömde produkterna gör det mycket lättare.

Byggvarubedömningens bedömningar ger en spårbarhet på ämnena, och är det en ”röd” /”undviks-”produkt så kan vi via ämnesinnehållet se var riskerna finns. En röd produkt betyder ju inte automatiskt att vi inte får använder den utan att det finns en risk som vi behöver hantera. Till exempel kan det vara i själva hanteringen innan produkten härdat och då har vi en möjlighet att ta kontroll över det

-En produkt som inte finns bedömd hos Byggvarubedömningen, eller som inte är matchad mot Byggvarubedömningens databas, utan endast visas som Svanen-godkänd, säger oss tyvärr väldigt lite eftersom vi inte får någon spårbarhet på ämnesinnehållet. Därför är det ett önskemål till alla leverantörer att bedöma sina produkter även hos Byggvarubedömningen och ordentligt märka upp sina produkter för att kunna matcha t.ex. med GTIN, berättar Nicole.

Sedan 2016 driver Byggvarubedömningen på uppdrag av medlemmarna ett arbete med bedömningar utifrån sociala kriterier. Målsättningen är att utveckla byggmaterialindustrin så att byggrelaterade produkter framställas och utvinns utan att de mänskliga rättigheterna kränks, att de arbetsrättsliga förhållandena är anständiga, att miljön inte kommer till skada samt att mutor och korruption inte förekommer. Nicole har valt att engagera sig i Byggvarubedömningens kriteriegrupp inom Hållbara leveranskedjor.

-Om vi kan jobba gemensam i branschen så finns det mycket större möjligheter att ta sig an frågorna, det har varit ett jättebra stöd att samverka och vi har lärt oss mycket. Man pratar om konkurrenter fast jag säger ofta att det är mina kollegor i branschen när vi jobbar med hållbarhet. Vi vill tillsammans vara drivande och vi samarbetar otroligt mycket över gränserna i t.ex. LFM 30* eller Byggvarubedömningens kriteriegrupper.

-Vi vill fortsätta att ställa krav på leverantörerna när det gäller hållbara leverantörskedjor. Och även om man vet målbilden så måste man ibland bryta ner det till jättesmå steg för att nå ut, särskilt nu i en omvärld som är orolig. Då är det ännu viktigare, att jobba med små steg, för även små steg gör skillnad, avslutar Nicole Persson.

Fakta Lägerplatsen

Byggherre: Granitor Property Development
Entreprenör: Granitor Construction
Arkitekt: Jakobsson & Pusterla
Total BOA: 3 100 kvm
Service och innehåll: Bostadsrätter med rymliga terrasser/uteplatser/takterrasser, gym och vinrum i källare, gårdshus med gemensamhetslokal.
Inflytt: Sommaren 2022
Miljöcertifieringar: Svanen/Nordisk Miljömärkning
Utmärkelser: Stadsbyggnadspriset Landskrona 2022
Hemsida: Bostäder i Landskrona, Brf Lägerplatsen - Granitor*Lokal Färdplan Malmö, ett lokalt initiativ för att skapa en geografisk spelplan för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030.