Aktuellt

Information gällande bedömningar med status ”Kräver ombedömning”

Bedömningar med status ”Kräver ombedömning” uppfyller inte längre våra redovisningskrav. Därför kommer bedömningar med status ”Kräver ombedömning” att från och med 2021-01-01 få ändrad status samt arkiveras, vilket medför att de inte längre kommer att vara sökbara i vårt webverktyg.

Fram till årsskiftet är det fortfarande möjligt att ansöka om ombedömning för berörda bedömningar, detta görs via kontot för aktuell bedömning. Det kommer inte vara möjligt att ansöka om ombedömning för arkiverade bedömningar.

Vid frågor så hör av er till vår bedömningsavdelning via mail eller telefon 08-764 70 71 (måndagar, onsdagar och fredagar kl. 09:00-12:00).