Aktuellt

Information om bedömningar under jul och nyår

Byggvarubedömningen har ledigt under jul och nyår, vilket påverkar hastigheten på bedömningsprocesser under denna period. Nedan följer information om hålltider för vår bedömningsverksamhet under december och januari. Ansök innan 9 december för garanterad preliminär bedömning innan jul!

10-dagarsbedömningar
Sista ansökningsdagen för att vara säker på att få en preliminär bedömning innan jul är 9 december. Bedömningar som skickas in fr.o.m. 10 december kommer att få ansökningsdatumet framflyttat till 31 december och en preliminär bedömning tillhandahålls 14 januari. Återkoppling på inskickade synpunkter kommer att ta längre tid under helgerna. Det kommer hela tiden att vara möjligt att skicka in ansökan om 10-dagarsbedömning, men handläggningstiderna ändras enligt ovan.

2-dagarsbedömningar
Sista ansökningsdagen för 2-dagarsbedömningar i år är 9 december och en preliminär bedömning erhålls efter 2 arbetsdagar. Från den 10 december är 2d stängt. Det kommer återigen att vara möjligt att ansöka om 2-dagarsbedömningar from 10 januari 2022.

Sekretessbedömningar
Nya sekretessärenden kommer inte att hanteras 10 december – 16 januari. Hanteringstiden av sekretessärenden kommer att vara längre under helgerna.