Aktuellt

Intervju AMF Fastigheter

Hållbarhetsarbetet i fastighetsbranschen - en hygienfaktor och konkurrensfördel

AMF Fastigheter började använda Byggvarubedömningen fullskaligt i samband med ombyggnaden av den ikoniska tegelfastigheten, känd som Swecos huvudkontor, på Kungsholmen i Stockholm. Det var 2010 och sedan dess har AMF Fastigheter och Byggvarubedömningen följts åt.

- Vår miljökravlista utgör basen för vårt hållbarhets- och miljöarbete i våra projekt och Byggvarubedömningen är en central del i denna. Under 2012 tog vi fram en intern beskrivning för hur vi som företag skulle jobba med Byggvarubedömningen och som ett stöd till projektledarna. Den använder vi fortfarande, även om instruktionen har byggts ut och uppdaterats ett antal gånger genom åren - nu är vi på version nummer fem. 

Michael Eskils är AMF Fastigheters hållbarhetschef som har varit med sedan bolaget grundades för 13 år sedan. Som stöd för att driva hållbarhetsarbetet finns bland annat moderbolaget, AMF:s, hållbarhetsråd och flertalet interna forum där de träffas och utbyter erfarenheter. Genom utbildningar av medarbetarna och specifikt framtagna mål för varje projekt blir hållbarhetsarbetet integrerat fullt ut i verksamheten.


Michael Eskils, hållbarhetschef AMF Fastigheter. Foto: AMF Fastigheter

AMF Fastigheters övergripande mål inom hållbarhet är kopplade till FN:s Agenda 20230 och Globala målen nr 11, 12, 13 och för att uppnå dessa använder sig AMF Fastigheter av ett antal styrdokument för att bedriva sitt hållbarhetsarbete.

- Byggvarubedömningen är en viktig del i våra projekt, en grundsten. Det fungerar väldigt, väldigt bra och min uppfattning är att branschen kan verktyget och att det är en ickefråga att det ska användas för att uppfylla våra krav.

Hur har hållbarhetsarbetet förändrats under det senast decenniet?

- Från början var det svårare att få in hållbarhetsområdet i verksamheten. Frågorna var inte uppe på samma nivå som nu. Vändningen kom 2019 när vi tog fram våra klimatmål utifrån Science Based Targets , då frågorna hamnade på ledningsnivå och vi insåg att vi som företag måste ta vårt ansvar. Jag tror att förändringen måste komma från ledningen, att man sätter tonen från toppen. Medialt har hållbarhet blivit en stor fråga och hela branschen jobbar med de här frågorna, både vi som fastighetsägare och hyresgästerna som kravställare. Gröna obligationer och taxonomin har blivit viktiga faktorer för att styra kapitalet till hållbara investeringar. Hållbarhetsarbetet har blivit både en hygienfaktor och en konkurrensfördel. 

Fastighetsbranschen står enligt Boverket för 15-20% av växthusgasutsläpp och för många företag är utsläppen kopplade till lokalen. Att få med hyresgästerna på tåget är därför viktigt vid till exempel lokalanpassningar. Kontorshyresgäster kan nöja sig med att delar av den tidigare kontorshyresgästens inredningsval finns kvar medan butikshyresgäster i större utsträckning vill ha alla material kopplade till sitt varumärke.

-Byggvarubedömningen är en hygienfaktor, alla vill ha miljövänliga produkter och där är det aldrig någon som ifrågasätter att använda bedömda material. Men man ser inte att lokalen och anpassningar av den är kopplad till klimatfrågan på samma sätt.

En av de många centrala fastigheterna i AMF Fastigheters bestånd är den femte Hötorgsskrapan, närmast Sergels torg. Foto: AMF Fastigheter

Precis som för många företag är cirkularitet en viktig fråga för AMF Fastigheter men likt många andra aktörer i branschen är det utmanande med mellanlagringen. System som CC Build förenklar för hanteringen av återbruk och som det i Byggvarubedömningen finns stöd för. Sedan en tid tillbaka finns det även möjlighet att märka upp produkter som återbrukade direkt i Loggboksverktyget.

Vad är du mest stolt över att ni har åstadkommit under din tid på AMF Fastigheter?

-Det finns så mycket jag är stolt över men något som var väldigt roligt var att ta fram klimatmålen som vi gjorde 2019. Vi var det fjärde fastighetsbolaget i Sverige som tog fram dem så det fanns inte så mycket vägledning, därför var det väldigt kul och lärorikt. Att sen se förändringarna i bolaget, engagemanget i chefsforum och ledningen, hur aktivitetsplanen togs fram och förverkligades.

Science Based Targets är ett initiativ som ger företag stöd att sätta upp klimatmål i linje med vetenskapliga modeller för att följa Parisavtalets ambitionsmål. Enligt dessa ska jordens temperaturökning hållas under 2 grader, och helst inte överstiga 1,5 grader. För AMF Fastigheter innebär det i korthet att de åtagit sig att ta fram vetenskapligt förankrade klimatmål i syfte att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Fram till 2030 ska AMF Fastigheter därför minska sina utsläpp av växthusgaser med mellan 76-100%.

Vilken roll spelar samarbeten och partnerskap i ert hållbarhetsarbete?

-För att klara de utmaningar vi gemensamt har bygger mycket på samarbete och partnerskap inom branschen. Det är inte ”vi och dem” utan vi ser oss som grupp i dessa frågor. Vad vill vi tillsammans uppnå? Vilka aktiviteter ska vi göra gemensamt? Här gäller det att samarbeta och försöka hjälpa varandra. Vårt gemensamma intresse för dessa frågor har lett till kontakter och nätverk, avslutar Michael Eskils.

Läs mer Sciene Based Targets:

https://amffastigheter.se/var-vision-om-stadsutveckling/hallbarhet/science-based-targets/

https://sciencebasedtargets.org/

Läs mer om AMF Fastigheters hållbarhetsarbete:

https://amffastigheter.se/var-vision-om-stadsutveckling/hallbarhet/