Aktuellt

Kunskapslyft för små och medelstora byggentreprenörer

Kunskapslyft för små och medelstora byggentreprenörer

Byggvarubedömningen är med projektet Kunskapslyft för små och medelstora byggentreprenörer som finansieras av SBUF och SIVL.

Projektet avser att hjälpa små och medelstora byggentreprenörer att kunna genomföra en klimatdeklaration. Byggvarubedömningen kommer som del av detta projekt att ta fram en export-funktion från Loggboken som sedan kan användas för att göra en klimatdeklaration med hjälp av BM, Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Läs gärna mer och anmäl dig till utbildning och som testpilot här.