Aktuellt

Byggvarubedömninen startar ny avdelning för Forskning och Utveckling

Byggvarubedömningen startar ny avdelning för Forskning och Utveckling

Som ett led i Byggvarubedömningens fortsatta satsning i att göra det enklare att välja hållbara materialval och bygga hållbart inrättas nu en ny avdelning - Forskning och Utveckling (FoU). Chef över den nya avdelningen blir Anna Vikström.

Målet för FoU är bland annat att leda Byggvarubedömningens arbete med kriterieutveckling för miljöbedömningar och att delta i externa forsknings-, innovations- och utvecklingsprojekt.

Det finns ett stort intresse för Byggvarubedömningens tjänster både i Sverige och bland internationella aktörer, med allt ifrån materialleverantörer till offentliga organisationer. Jag ser fram emot att utveckla och driva våra samarbeten

Anna Vikström, chef Forskning och Utveckling

Byggvarubedömningen har de senaste åren växt snabbt och mycket och utvecklats på ett fantastiskt sätt med i dagsläget över 10 000 aktiva loggböcker och över 300 000 bedömda artiklar. Byggvarubedömningens redovisningskrav och kriterier för miljöbedömningar baseras bland annat på kemikalielagstiftningen REACH och CLP-förordningen och EU-direktiv men är proaktiva och går längre än gällande lagstiftning då upplevelsen är att lagstiftningen idag släpar efter.

Byggvarubedömningen ska vara ett kunskapsnav och delta i forskning och utveckling i framkant vilket gör det naturligt med en avdelning som fullt ut fokuserar på detta. Samtidigt ser vi att efterfrågan på miljöbedömningar har växt starkt de senaste åren och nu får Bedömningsteamet möjlighet att utveckla den verksamheten och kunderbjudandet gentemot materialleverantörerna.

Hannes Morger, vd Byggvarubedömningen


Anna Vikström, chef Forskning och Utveckling