Aktuellt

Ny funktionalitet i Loggbok+Svanen

2022-05-17

Ny funktionalitet i Loggbok+Svanen

För dig som arbetar i projekt för en byggnad som ska Svanenmärkas så finns sedan tidigare alternativet Loggbok+Svanen, som låter dig se både byggvarubedömda produkter och produkter i Nordisk Miljömärknings Husproduktportal för att hjälpa dig att logga de produkter som ska byggas in.

Om du arbetar i ett projekt enligt Loggbok+Svanen så vet du förmodligen redan att du kan söka efter Byggvarubedömda produkter men även produkter med miljömärkning Svanen, EU Ecolabel samt de som är Listade hos Nordisk miljömärkning.

Vid en Svanenmärkning så berörs inte alla produktgrupper då det finns ett antal produktkategorier i BK04 som inte omfattas av kraven. Produkter inom dessa kategorier har vi nu märkt upp med avsikt att förenkla arbetet för projekt där man önskar Svanenmärka en byggnad.

Du som har tillgång till Loggbok+Svanen finner numera en grön i-symbol i Svanen kolumnen till höger om bedömningsresultat. Symbolen informerar om att produkten inte omfattas av Svanens certifieringskrav.

Vi hoppas att detta ska underlätta i arbetet inför en Svanenmärkning av byggnad!