Aktuellt

Nya Ansök om bedömning återlanseras!

Efter den första lanseringen av vårt nya, digitala ansökningsformulär för miljöbedömningar i mars fick vi många värdefulla synpunkter och valde att ta tillbaka verktyget för att arbeta igenom det ytterligare en gång. Efter flera förbättringar kan vi meddela att vi återlanserar nya Ansök om bedömning den 2 december!

Nya Ansök om bedömning är en nyutvecklad systemfunktion för att ansöka om bedömning. Det nya verktyget gör det enklare och snabbare för dig, genom att du själv skapar din ansökan steg för steg i vår Webbtjänst. Funktionen är byggd som en digital vägvisare där du som ansöker får hjälp stegvis genom processen, och där systemet dynamiskt guidar dig utifrån den information du lämnar.

Bland fördelarna för dig som användare finns nya funktioner som gör det enklare att få med all relevant information från början. Därmed kan processen från ansökan till publicerad bedömning effektiviseras och din produkt publiceras snabbare både i Byggvarubedömningen och hos bygghandlare som är i samarbete med oss!

Exempel på några nya underlättande funktioner är:
• Spara/pausa: du kan spara din ansökan i alla stadier utan att skicka in och sedan fortsätta vid ett senare tillfälle
• Enkel meny: du ser hela tiden se var i ansökan du befinner dig
• Dynamisk mall: beroende på vilken produkt det gäller och vad du lämnar för information så anpassas följdfrågor som hjälper dig vidare
• Illustrativ mätare: när du redovisar innehåll så ser du bit för bit hur mycket du har redovisat och hur mycket som saknas för att uppnå redovisningskraven
• Informationssymboler: information som ger dig tips och stöd i ansökans olika delar

Sammantaget gör nya Ansök om bedömning det enklare och snabbare för dig att ansöka om och få en bedömning hos Byggvarubedömningen!