Aktuellt

Nya lanseringar i oktober!

Nya lanseringar i oktober!

Oktober är en rolig månad för då genomför vi två viktiga och efterläntade lanseringar: nytt produktkort samt ny symbol pga. bristande dokumentation! Nedan får du veta mer om respektive lansering.

Nytt produktkort

Våra produktkort har uppdaterats med ny design och nya funktioner! Den nya designen gör det lättare för dig som användare att hitta information om till exempel innehåll i produkter och certifieringar.

Det nya produktkortet förenklar lansering av ny information i takt med nya krav från dig och andra användare, certifieringssystem och branschen i stort. Det kan exempelvis vara information om hur en vara förhåller sig till ny lagstiftning. 

I samband med det nya Produktkortet lanseras även förändringar i design och placering för Avvikelserapport och Produktrelaterad projektinformation i Loggboksverktyget. Funktionerna med tillhörande information som funnits på tillagda produkters Produktkort kommer istället att finnas direkt i Loggboken. All information och instruktion du som Loggboksdeltagare behöver kommer fr o m lanseringsdatum att finnas i vår Loggboksmanual

Ny symbol för Undviks pga. bristande dokumentation

Nu lanseras den nya symbolen för Undviks pga. bristande dokumentation som efterfrågats av våra medlemmar.

Undviks pga. bristande dokumentation är symbolen som visar att villkoren för Accepteras enligt kriterium 0.0 inte uppfylls. 

Den symbolen vi redan använder kommer fortsättningsvis illustrera Undviks när Accepteras för kriterier 0.1 - 0.20 inte uppfylls, de kriterier som direkt kopplat till redovisade ämnen och möjliga miljö- och hälsofarliga egenskapet.

Att vi nu visar två olika symboler för Undviks för kemiskt innehåll gör det enkelt att se om produkten saknar dokumentation/information om kemikalier eller har redovisats korrekt men innehåller kemikalier som du som använder behöver ha kontroll på. Den nya symbolen visar enbart för kemiskt innehåll, för totaltbedömning visas vår etablerade symbol.

Har du några frågor gällande lanseringarna som sker i oktober hör gärna av dig till: bedomning@byggvarubedomningen.se 

För frågor kopplade till Loggboken, vänd dig till: info@byggvarubedomningen.se