Aktuellt

Nya priser för konton och Loggböcker

Justerade priser för konton och Loggböcker

Byggvarubedömningens priser är anpassade efter bland annat leverantörskostnader och annat som kan påverka kostnadsökningarna i samhället. För att kunna fortsätta investera och utveckla vår databas och våra tjänster skedde från och med 1 april en prisjustering för våra konton och Loggböcker. Sedan senaste prisförändringen skedde 2018 respektive 2020 har vi utvecklat ett flertal nya funktioner så som förbättrat sökverktyg, certifieringsstöd, möjlighet att tagga produkter och mycket mer. 

Nya priser för konton och Loggböcker från 1 april:

Fullständiga konton: 4800 kr/år (tidigare 4400 kr/år)
Loggboksinbjudningar: 750 kr/st (tidigare 500 kr/st)
Skapa ny Loggbok: 1750 kr/månad per Loggbok (tidigare 1500 kr/månad per Loggbok)

Byggvarubedömningen är icke vinstdrivande, ekonomisk förening och allt eventuellt överskott återinvesteras i att utveckla verksamheten för att på bästa sätt kunna stötta ert hållbarhetsarbete.   

Har du några frågor, tveka inte att kontakta vår support på info@byggvarubedomningen.se.