Aktuellt

Satsning på kundrelationer och branschnärvaro genom internrekrytering

Hållbarhetsarbete i samhällsbyggnadssektorn blir alltmer en hygienfaktor. Det märks inte minst på den ökade efterfrågan av Byggvarubedömningens tjänster och mängden kontaktytor.
För att ta ett samlat grepp kring alla initiativ i branschen och kunna erbjuda ökad stöd till branschkollegor i arbetet med kloka materialval, stärker vi nu organisationen genom en nyinrättad roll som Chef Affärsutveckling och Marknad som tillträds av Ouliana Åhlfeldt, tidigare Verksamhetsutvecklare.