Aktuellt

Stena Fastigheter

Stena Fastigheter prisade som Årets Fastighetsbolag Bostad


Anna Haraldsson Jensen, Hållbarhetsutvecklare Stena Fastigheter. Foto: Stena Fastigheter

Fastighetsgalan den 8 februari vann ett av Byggvarubedömningens medlemsföretag, Stena Fastigheter, priset som Årets Fastighetsbolag – Bostad. Vi tog en pratstund med Anna Haraldsson Jensen, Hållbarhetsutvecklare på Stena Fastigheter, om hur de driver sitt hållbarhetsarbete och på vilket sätt Byggvarubedömningens tjänster hjälper dem i det.

Stena Fastigheter är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag, där större delen består av ca 25 000 bostäder i storstadsregionerna, från Malmö i söder till Uppsala i norr. Ungefär 20-25% av beståndet på varje ort består av kommersiella fastigheter som kontor och en del samhällsfastigheter. 

Hej Anna, grattis till utmärkelsen Årets Fastighetsbolag! Berätta mer om Stena Fastigheters hållbarhetsarbete. 

-Tack! Stena fastigheter är ett fastighetsbolag med långsiktigt ägande där arbetet med hållbarhet är naturligt. Hållbarhet är ett sätt för oss att framtidssäkra vår verksamhet. Vi har tydliga miljömål som att vi till exempel ska halvera vårt klimatavtryck till 2030 och sedan över 20 år tillbaka arbetar vi med social hållbarhet i kärnverksamheten. Vi har utvecklat ett arbetssätt, Relationsförvaltning, som vi introducerade för över 20 år sedan. Och som vi med stolthet ser resultat av i alla kvarter.

På vilket sätt skiljer det sig från traditionell förvaltning?

-Istället för att enbart fokusera på de fysiska husen, vårt fysiska och tekniska kapital, så fokuserar vi på hela områdena- och framförallt människorna som bor och vistas i dem. Det sociala kapitalet, kittet mellan människor som utgör grunden för ett långsiktigt attraktivt kvarter. Genom att vara en del av vardagen, och föra dialog, studera mikrobeteenden i tvättstugor och gemensamma utrymmen   våra kvarter och göra lokala strategiplaner för respektive områdes utveckling så jobbar vi proaktivt med aktiviteter som främjar en stark gemenskap och skapar trivsel, trygghet och ett starkt engagemang. Våra kvarter är som mikrosystem av samhället i stort, och genom att jobba tillsammans med hyresgästerna, för god service och utveckling med lokala aktörer som skolor, föreningar med de utmaningar vi gemensamt står inför tar vi ett samhällsansvar.

Priset går till Stena Fastigheter som genom sin över 20 år hållbarhetsresa öppnat upp det som hela branschen nu präglas av. Ett av Stenas viktigaste affärsmål är att halvera sin klimatpåverkan till år 2030 och kopplar ihop hållbarhet med ny teknik för att nå dit på ett effektivt sätt. Men Stena visar också vägen till social hållbarhet med flertalet sociala projekt och inte minst genom sin relationsförvaltning som skapar trygga, stabila och trivsamma boendemiljöer. Det är viktigt med uppstickare men det är när äldre etablerade aktörer börjar röra på sig som det blir en stor skillnad menar juryn. Stena är mångt och mycket en fyr som visar vägen framåt. Grattis!​​​​​​​

Motiveringen till Årets Fastighetsbolag Bostad

Anna berättar att Stena Fastigheter erbjuder alla ungdomar som bor i deras fastigheter att feriejobba på företaget. 

- Vi vill och är ett viktigt insteg på arbetsmarknaden och ger ungdomarna en bra start i arbetslivet. De kan jobba hos oss med att ta hand om våra kvarter, men tillsammans med våra kunder och leverantörer så kan vi göra ännu mer och bidra till ännu fler arbeten. Liksom att ge möjlighet att testa på fler yrkesroller. Bristen på nätverk kan ofta vara en utmaning för många ungdomar. 

Under 2019 gjorde Stena Fastigheter en uppdatering av sina miljömål. För att förenkla för alla projekt internt och att förtydliga för sina kunder så har man bland annat tagit fram en ”grön rumsbeskrivning” som hjälper kommersiella kunder att göra hållbara materialval. 

- Vår ”rumsa” är en lista med olika materialval, där alla produkterna är bedömda av Byggvarubedömningen. Gemensamt för materialen utöver att de är granskade och vi arbetar nu fram underlag för att kunna erbjuda de mest klimatsmarta alternativen. För en kontorskund med står ofta själva lokalen för ett av företagets största miljöpåverkan, så att förenkla för kunderna att utifrån en begränsad lista göra medvetna, hållbara materialval tjänar vi alla på, berättar Anna. 

Byggvarubedömningen erbjuder tjänster till aktörer i bygg- och fastighetsbranschen för att göra branschen mer hållbar. Databasen innehåller över 300 000 bedömda artiklar och i Loggboksverktyget kan alla projektdeltagare logga vad, var och hur mycket av respektive produkt som byggts in i fastigheten. Loggningen innebär ett ansvarstagande och möjliggör i sin tur att i framtiden kunna härleda ämnen vi idag har begränsad kännedom om.

-Vi jobbar alltid med Byggvarubedömningen som grund i alla projekt. Loggboken hjälper oss att skapa ordning och reda i projekten, och vi blir mindre sårbara när vi har all information samlad. Jag märker att det finns en tydlig samverkansvilja mellan oss medlemmar, man vill hjälpa varandra att nå sina egna och gemensamma mål.

Anna Haraldsson Jensen, Hållbarhetsutvecklare Stena Fastigheter

Tack Anna, vi ser fram emot att följa er fortsatta resa framåt!

Läs mer om Stena Fastigheter: www.stenafastigheter.se