Aktuellt

Uppdatering av bedömningar - ATP 17

2022-01-25

Uppdatering av bedömningar som berörs av ändringar i kemikalielagstiftning: ATP 17

I och med den kommande anpassningen av Bilaga VI i CLP förordningen (ATP 17) kommer ett antal ämnen omfattas av nya klassificeringar (mer information om ATP17 finns t ex på Kemikalieinspektionens hemsida). Som nyligen aviserats börjar Byggvarubedömningen att tillämpa de nya klassificeringarna efter halva tiden mellan publicering och att de blir bindande. Sammanlagt berörs 61 ämnen av ATP17-uppdateringen, för produkter som innehåller ett eller flera av dessa ämnen kommer en uppdatering inledas i närtid och publiceras i mitten av mars.

Bedömningar som berörs av uppdateringarna syns som pågående under Mina produkter. Uppdateringarna görs utan kostnad och kommer att baseras på befintliga underlag, det kommer därför inte ges någon möjlighet till komplettering. Vet man med sig att innehållet i sin produkt har ändrats behöver man därför som vanligt ansöka om ny bedömning för sin produkt. För att ansöka om ny bedömning för en produkt som omfattas av uppdateringen behöver man däremot kontakta oss för att få hjälp med det.

För kontakt och ytterligare frågor kring detta hänvisar vi till: bedomning@byggvarubedomningen.se