Aktuellt

Uppdatering av bedömningar som berörs av ändringar i kemikalielagstiftning; ATP 15

I och med den senaste uppdateringen av Bilaga VI i CLP förordningen (ATP 15) omfattas nu ett antal ämnen av nya klassificeringar (mer information om ATP15 finns t ex på Kemikalieinspektionens hemsida.

Byggvarubedömningen bedömer berörda ämnen enligt dess nya harmoniserade klassificeringar från att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. Sammanlagt berörs 58 ämnen av ATP15-uppdateringen, produkter som innehåller ett eller flera av dessa kommer att uppdateras efter hand och arbetet beräknas vara färdigt under våren 2021. Vi kommer att, så långt det är möjligt, publicera uppdateringar som rör samma ämne/-n vid ett och samma tillfälle.

Bedömningar som berörs av uppdateringarna syns som pågående under ”Mina produkter”. Uppdateringarna görs utan kostnad och kommer att baseras på befintliga underlag, det kommer därför inte ges någon möjlighet till komplettering. Vet man med sig att innehållet i sin produkt har ändrats behöver man därför som vanligt ansöka om ny bedömning för sin produkt. För att ansöka om ny bedömning för en produkt som omfattas av uppdateringen behöver man däremot kontakta oss för att få hjälp med det.

För kontakt och ytterligare frågor kring detta hänvisar vi till vår bedömningsmail.