Aktuellt

Vd sammanfattar året som gått

Vd sammanfattar året som gått

På Byggvarubedömningen summerar vi ett händelserikt 2022 med flera nya medlemmar, användare och medarbetare. Trots en vikande trend i branschen av antalet nystartade byggprojekt under året ser vi med glädje hur intresset för att bygga hållbart hela tiden ökar och vi har idag över 10 000 aktiva loggböcker.

En unik databas
Vårt system med hållbarhetsbedömda produkter används mer än någonsin och intresset för att ansöka om bedömningar är fortsatt mycket högt. Under våren lanserade vi uppdaterade bedömningssymboler och arbetar nu för att öka symbolernas tillgänglighet i ett samarbete med byggvaruhandlare och grossister. Målet är att respektive produkts bedömningssymbol ska vara synlig på deras hemsidor eller system så att det blir enklare att jämföra och alltid välja hållbara och bedömda produkter.

Vi driver utvecklingen
Som ett led i att hela tiden driva utvecklingen och ligga i framkant skickade vi nu i december ut en enkät till alla våra 26 000 användare i syfte att kartlägga hur våra tjänster och verktyg används idag och vad som efterfrågas i framtiden. Vi kommer att sammanställa och analysera svaren som sedan kommer ligga till grund för vår fortsatta strategiska utveckling.

Efterfrågade lanseringar och stöd för taxonomi och klimatberäkningar
Vi uppdaterar kontinuerligt våra bedömningar och kriterier utifrån rådande lagkrav – och våra uppdragsgivares (medlemmars) intentioner. Under 2022 har vi haft flera nya lanseringar, bland annat av bedömningssymboler som anger elektronikkriterier och ”undviks pga. bristande dokumentation”. Under 2023 fortsätter arbetet enligt våra högt ställda ambitioner, bland annat leder Byggvarubedömningen arbetet inom vår sektor med en svensk tolkning av taxonomin och kommer inom kort att kunna erbjuda stöd för detta i vårt system. Ett annat ämne som är högt upp på agendan hos våra medlemmar och användare är stöd för klimatberäkning. Det, och mycket mer, ser vi fram emot att återkomma med under 2023. Håll utkik i våra infobrev och på vår hemsida.

God jul och gott nytt år!
Hannes Morger, vd Byggvarubedömningen