Support

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor och ladda ner våra manualer Kvarstår din fråga finns vår telefonsupport tillgänglig för att hjälpa dig vidare.

Referenser på faktura

Optimera faktureringsprocessen med rätt referenser

För att se till att fakturorna från Byggvarubedömningen går till rätt kostnadsställe direkt hos er kunder vill vi informera er om möjligheten att ange separata referenser för varje tjänst som tillhandahålls av Byggvarubedömningen. Detta är särskilt användbart om det finns behov av att använda olika referenser för olika tjänster. Referensen kan vara till exempel ett beställningsnummer, en kodsträng eller ett PO-nummer.

Här kan du läsa mer om hur du gör anger referenser för följande: 

  • Vid hantering av ett fullständigt konto
  • Vid skapande av en ny Loggbok
  • Vid inbjudan till en Loggbok
  • Vid tecknande av ett årsabonnemang för miljöbedömningar
  • Vid ansökan om sekretessbedömning

Referens för Fullständigt konto anges under ”mitt konto”:

 När man skapar en ny loggbok finns referens för den unika loggboken:

Referens för loggboksinbjudan anges vid acceptering av loggboken:

Referens för årsabonnemang anges på företagets faktureringsuppgifter, som anges av företagets företagsadministratör (FA). Referensen ska helst anges innan årsabonnemanget förnyas så referensen kommer med på fakturan. 

För sekretessbedömning som innebär en separat kostnad finns möjlighet att separat ange referens för själva bedömningen: