Aktuellt

Arbete pågår med kriterieändringar!

2021-05-21

Som aviserat tidigare under året genomför vi kriterieändringar under kemiskt innehåll med anledning av uppdatering av Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier.

 

Det här medför uppdatering av våra kriterier 0.12 Allergiframkallande och 0.19 Särskilt utpekade ämnen. Ett nytt kriterium för fluorerade växthusgaser skapas och det införs ett nytt redovisningskrav gällande högflourerade ämnen (PFAS). Läs mer om detta här.

 

Ändringen innebär även att ämnen klassificerade H351, H361 och H362 blir prioriterade riskminskningsämnen samt H334 och H317A blir utfasningsämnen.

 

Med anledning av kriterieändringarna påbörjar nu Byggvarubedömningen arbetet med att uppdatera / ombedömma berörda produkter. Detta medför att det under en period kommer vara många pågående ombedömningar i databasen.

 

Frågor gällande kriterieändringarna eller uppdatering av produkter skickas till vår Miljöbedömningsavdelning (bedomning@byggvarubedomningen.se).