Aktuellt

Bedömning enligt elektronikkriterier

Bedömning enligt elektronikkriterier

From 1 oktober 2022 gäller Bedömning enligt elektronikkriterier.
För att tydliggöra vilka varor det gäller har vi infört en ny symbol som du hittar både på produktkortet och i vår sökfunktion. 

De nya kriterierna och redovisningskraven för elektronikvaror aviserades i februari. Du kan lära dig mer om kriterierna och vad det innebär för din organisation på vår hemsida och på något av de webinarier vi har under hösten:

Elektronikvaror i vår databas kommer att bedömas om enligt de nya kriterierna utifrån befintliga underlag och utan kostnad. Arbetet kan av tekniska skäl inte påbörjas innan oktober och beräknas pågå till och med januari. Det betyder att det under några månader kommer att finnas bedömningar som väntar på att uppdateras och andra som har uppdaterats enligt de nya kriterierna. Bedömningar som idag har nivå Rekommenderas alternativt Undviks hanteras först. Bedömningar enligt nivå Accepteras kommer, om information är korrekt redovisad, även fortsättningsvis ha Accepteras med de nya kriterierna. I takt med att bedömningarna görs om enligt de nya kriterierna kommer du att hitta dem i vår databas.

Har du ytterligare frågor så hör gärna av dig till:
bedomning@byggvarubedomningen.se

För frågor om loggboken vänd dig till:
info@byggvarubedomningen.se