Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Förtydligande texter

Här finner du som leverantör förtydligande information om dokumentation om byggvarubedömningens kriterier.

Information om säkerhetsdatablad (pdf)

Information om Kriterium 2 "Tillverkning av varan" (pdf)

Information om Rostfria stål (pdf)