Den uppskattade automatiska avvikelsehanteringen har nu blivit ännu bättre. Klicka på rubriken för att läsa mer.

Vi har lyssnat på alla önskemål från er och kompletterat flödet med ökad spårbarhet, kommunikationsmöjligheter direkt i verktyget och en sammanställning över samtliga avvikelser i loggboken i en enda fil.

I korthet fungerar flödet enligt nedan:
- Projektägaren/administratören aktiverar funktionaliteten vid projektskapande eller under projektinställningar genom att bocka i vilka produkter som ska vara belagda med avvikelsemotivering (t.ex. Undviks på totalbedömningen).
- När en användare vill lägga till en sådan produkt i loggboken möts den av ett tvingande fält för motivering.  Det finns nu även ett fält för ”andra undersökta alternativ” och eventuella bilagor.
- Ett meddelande går ut till administratören och projektägaren om att det finns avvikelse att hantera. Dessa två kan kommentera avvikelsen, eller om allt ser bra ut, godkänna eller avvisa motiveringen.
- Oavsett hantering av administratör eller projektägare får användaren som lade till avvikelsen en notifikation om detta.
- Projektägaren eller administratören kan alltid ändra i motiveringen för att på ett tydligare sätt få en överblick över alla godkännanden i slutändan.
- All kommunikation som skett gällande avvikelsehanteringen sparas i en logg på produkten.
- När som helst under projektets gång kan en sammanställning laddas ned till Excel via Alternativ > Exportera dokument> Avvikelserapporter

Fullständig funktionsbeskrivning finns i vår uppdaterade manual på sid 9 och 37. Ladda ner den här.