Sedan tidigare märker BVB ut på samtliga produkter hur de förhåller sig till Miljöbyggnadskraven. Läs mer om detta genom att klicka på rubriken.

Sedan tidigare märker BVB ut på samtliga produkter hur de förhåller sig till Miljöbyggnadskraven. Sedan i våras har SGBC (Sweden Green Building Council) som har hand om Miljöbyggnad, haft ett förtydligande på sin hemsida som lyder ”Redovisning av innehållet i en byggvara ska följa anvisningarna enligt avsnitt 3 i eBVD2015 (inte nödvändigtvis med en eBVD2015). Fram till 181231 accepteras dock att innehållet redovisas enligt riktlinjerna i BVD3” . På produkter där innehållet redovisats enligt mallen för bvd3 har Byggvarubedömningen visat en symbol som säger ” GULD t.o.m. 2018-12-31 (Publik BVD3 finns)” . Har dessa produkter lagts in i ett projekt innan årsskiftet så kommer dessa att behålla sin ”GULD”-symbol. Men i sökverktyget kommer dessa produkter alltså att åka ner till Silver/Brons-nivån.
 
Som leverantör av en produkt där innehållet redovisats i form av en BVD3 uppmanar vi dig därför att se över möjligheterna till att komplettera redovisningen så att produkten kan fortsatt användas av de ambitiösa projekten som strävar efter GULD i Miljöbyggnad. Detta kan enklast göras genom att komplettera din bvd3-redovisning med ett leverantörsintyg som hittas på BVBs hemsida. Ansök därefter om en ombedömning så ses all information över av en handläggare i god tid innan årsskiftet.
 
Vänligen observera att Miljöbyggnad är ett eget certifieringssystem för byggnader och frågor gällande deras krav hänvisas därför till SGBC.