Med anledning av att Miljöbyggnad 3.0 inte kommer att acceptera redovisning av innehåll enligt BVD3 för GULD-nivån efter 2018-12-31 har vi fått in en del frågor gällande detta. Nedan följer information om vilka bedömningar som baseras på en BVD3 alternativt eBVD15, samt om vad man som leverantör ska göra om man vill uppfylla kraven även efter årsskiftet.

Bedömningar publicerade innan 2016-07-01

Dessa bedömningar baseras på en innehållsredovisning enligt BVD3, och är också de produkter som har den röda texten ”OBS! Bedömningen är aktuell, men sedan bedömningen utfördes har branschstandarden för redovisning av det kemiska innehållet ändrats. Var därför observant på projektspecifika krav gällande dokumentation.” Efter årsskiftet kommer de här produkterna inte att klara GULD nivån avseende dokumentation (MB 3.0 indikator 13). Vill man att innehållsredovisningen även i fortsättningen ska uppfylla kraven behöver man ansöka om ny bedömning för dessa produkter (görs via hemsidan). Vid en ny ansökan ska innehållredovisningen följa gällande standard, dvs enligt kraven i eBVD15. Det går fortfarande bra att redovisa innehållet i en BVD3 om innehållet anges enligt gällande standard, datumet uppdateras samt kompletteras med Byggvarubedömningens leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter, version 4.0.  Det går också bra att t.ex. använda en eBVD15 eller Byggvarubedömningens deklarationsmall, då båda dessa är utformade enligt gällande standard.

Bedömningar publicerade from 2016-07-01

Bedömningar publicerade från och med detta datum är baserade på en innehållsredovisning enligt eBVD15 och ska visa GULD symbolen för indikator 13, MB 3.0.
Om symbolen inte visas kan det bero på att:
- Produkten bedömts som undviks då redovisning enligt eBVD15 saknas (t.ex. om enbart en BVD3 bifogats som bedömningsunderlag eller om någon information om innehåll saknas), För att uppfylla indikator 13, MB 3.0 behöver leverantören ansöka om ny bedömning via hemsidan.
- Innehåll har redovisats som ej publik eller konfidentiell information. Då kraven i Miljöbyggnad säger att en publik innehållsredovisning ska finnas, medför detta att dokumentationskravet ej uppfylls. 

För mer information om vilka krav Miljöbyggnad ställer hänvisar vi till SGBC