BVB har tagit fram förslag på hur medlemmarna kan börja ställa krav kring BVB’s sociala kriterier.

Detta förslag är nu ute på remiss bland medlemmar och ett antal ytterligare intressenter. Är du intresserad av att ta del av materialet, vänligen kontakta social@byggvarubedomningen.se.
Kommentarer ska vara inkomna till BVB senast fredag den 2 juni.